ROBOTY HYDROTECHNICZNE

W ramach świadczonych usług oferujemy naszym klientom również kompleksowy zakres przeprowadzania śródlądowych robót hydrotechnicznych.

Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją profesjonalizmu wykonywanych prac, oraz ich wysokiej jakości i terminowości. 

Roboty hydrotechniczne, w których się specjalizujemy to:

 • budowa zbiorników wodnych,
 • rozbudowa istniejących zbiorników,
 • budowa nabrzeży i wałów przeciwpowodziowych,
 • budowa stopni wodnych,
 • budowa przepustów wałowych,
 • budowa śluz,
 • budowa jazów klapowych,
 • prace pogłębiarskie,
 • regulacja rzek,
 • zabezpieczanie hydrotechniczne dna i brzegów rzek,
 • remonty zbiorników wodnych.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie stosując najnowocześniejsze technologie,  najbardziej optymalne rozwiązania i wyłącznie sprawdzone materiały dopasowując je do zastanych warunków terenowych.

Dzięki wykorzystaniu niezawodnego sprzętu jesteśmy w stanie zapewnić wysoką precyzję wykonywanych prac minimalizując ryzyko podtopień czy powodzi, a powodzenie skutecznej realizacji zleconych zadań zapewnia kadra wysoce wykwalifikowanych inżynierów i specjalistów.

W ramach wykonywanych robót hydrotechnicznych zapewniamy także wykonanie koniecznych badań i pomiarów, w tym badania podłoża czy nośności. 

Z precyzją planujemy wykonanie każdego przedsięwzięcia związanego z robotami hydrotechnicznymi, minimalizując negatywny wpływ na środowisko a w swojej pracy zawsze kierujemy się dobrymi praktykami stosowanymi w budownictwie hydrotechnicznym.

Szukasz wykonawcy ROBÓT HYDROTECHNICZNYCH?

 Skontaktuj się i sprwadź co możemy ci zaoferować.

Pracujemy terminowo, fachowo i w pełni profesjonalnie!