MELIORACJE

Świadczymy usługi melioracyjne, obejmujące regulację i oczyszczanie cieków oraz zbiorników wodnych, a także osuszanie terenu.

Wykonujemy również roboty związane z budową lub odbudową zbiorników oraz tworzeniem elementów małej architektury wodnej.

W zakresie wykonywanych przez nas prac melioracyjnych mieszczą się między innymi następujące czynności:

  • mechaniczne wykaszanie roślinności wodnej,
  • regulowanie brzegów cieków wodnych,
  • odmulanie i pogłębianie zbiorników wodnych,
  • drenowanie terenów rolnych i budowlanych,
  • wykop rowów nawadniająco – odwadniających,
  • budowa zbiorników przeciwpowodziowych,
  • kopanie stawów.

Jednym z celów prowadzonych przez nas prac jest odwodnienie terenu, dzięki czemu wzrasta jego wartość użytkowa. Na drodze robót melioracyjnych jesteśmy w stanie znacząco podnieść wydajność rolną gleby, co prowadzi do uzyskania obfitszych i lepszych plonów. Z naszych usług korzystają również firmy budowlane i deweloperskie, potrzebujące trwałego osuszenia gruntów pod planowane inwestycje.

Utrzymywanie zbiorników i cieków wodnych w dobrym stanie technicznym jest kluczowym elementem na drodze do zachowania równowagi w ekosystemie. Niezbędne są tu jednak wiedza i doświadczenie wykonawcy, które pozwolą na wykonanie prac w zgodzie z naturą, bez ryzyka wyrządzenia szkody środowisku. Takim wykonawcą jesteśmy my. Wszystkie prace realizujemy w pełnym poszanowaniu przyrody i z zachowaniem zasad obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.

STOI PRZED TOBĄ KONIECZNOŚĆ WYKONANIA MELIORACJI?

Skontaktuj się i sprwadź co możemy ci zaoferować.

Pracujemy terminowo, fachowo i w pełni profesjonalnie!