OBSŁUGA BUDOWLANA INWESTYCJI

Każdy rodzaj budowy jest przedsięwzięciem skomplikowanym i wymagającym. Kluczowe w jej prawidłowym przygotowaniu i przebiegu jest wiedza i doświadczenie, dzięki którym inwestycja zostanie przeprowadzona należycie i zgodnie z przewidywanym harmonogramem przy zachowaniu najwyższych norm jakościowych.

Oferujemy obsługę budowlaną inwestycji różnego typu, zarówno w zakresie budownictwa mieszkaniowego jak i budowy dróg.

W ramach obsługi budowlanej inwestycji świadczymy usługi w zakresie:

  • weryfikacji statusu prawnego działki,
  • prac koncepcyjno-projektowych,
  • wykonania kosztorysów,
  • załatwiania wszelkich formalności ( w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń, opinii i ekspertyz),
  • organizacji przetargów,
  • obrotu dokumentacją budowlaną,
  • koordynacji prac budowlanych,
  • nadzoru budowlanego (w tym odbioru końcowego).

Kompleksowa obsługa budowlana inwestycji jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którym zależy, aby proces budowy przebiegł sprawnie i bez niepotrzebnych opóźnień, jednocześnie z pełną dbałością zarówno o kwestie formalne jak i prace wykonawcze.

Dysponujemy zespołem doświadczonych profesjonalistów, którzy doskonale orientują w zawiłościach prawa budowlanego, jak również w zakresie koordynacji i przebiegu wszelkiego typu prac budowlanych. Posiadamy również wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania koniecznych przeglądów technicznych. 

Zapraszamy do współpracy zarówno deweloperów, jak i spółdzielnie mieszkaniowe, samorządy terytorialne oraz wszystkich tych, którzy stoją przed realizacją inwestycji budowlanej.

Obsługa budowlana inwestycji

 Skontaktuj się i sprwadź co możemy ci zaoferować.

Pracujemy terminowo, fachowo i w pełni profesjonalnie!